El dia 2 de maig de 2020 celebrarà el Torneig Nacional de Futbol Sala Veterans amb la organizació del Club Esportiu de Casal de Sords de Barcelona.  
Els jugadors de categoria VETERANS es consideraran els nascuts abans de al 31 de desembre de 1980 (més de 40 anys) més 2 jugadors nascuts abans de al 31 de desembre de 1982 (38 i 39 anys) (no 1983, 1984,1985, 1986 …) .
Inscripció: sol·licitar documents d’inscripció a clubs afiliats a FEDS, federacions autonòmiques i FEDS (info@feds.es).
Dubtes tècniques: futbol-sala@feds.es i futbol-sala-sub21@feds.es
Termini d’inscripció: 30 març 2020