Història

 


Federació d’Associacions de Sords de Catalunya (FASC)
Fundat, 11 de juny de 1979

Federació  de Sords de Catalunya (FSC)
12 de febrer de 1987

Organització Esportiva de Sords de Catalunya (OESC)
20 de juny de 1989

Agrupació Esportiva de Sords de Catalunya (AESC)
30 de març de 1996

Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC)
17 de desembre de 2001