La Federació Esportiva de Sords de Catalunya col·labora al PADELSORDTOUR Circuit veterans més de 50 anys a l’Hospitalet de Llobregat organitzat pel Club Esportiu de Cerecusor de Barcelona, la Federació Espanyola d’Esports per a Sords i Padel Sord Tour per al 13 i 14 de maig de 2023.