De conformitat amb el  que disposen els nostres  estatuts, i per acord de  la Junta Directiva, es  convoca l’Assemblea  General Extraordinària  que tindrà lloc el día 19  de Novembre de 2020  a la seu social de la Federació Esportiva de  Sords de Catalunya, a la  Rambla Guipùscoa 23-25  a les 18:00h en primera  convocatoria i a les 18:30h  en segona, per tal de  tractar els punts següents:

1r.- Convocatòria d’eleccions a President i  Junta Directiva 

2n.- Aprovació del  calendari electoral 

3r.- Elecció dels  membres de la Junta  Electoral 

Veure premsa aqui