PETANCA

Els resultats de la Liga de petanca 2020-2021:

01 J Petanca 2020-2021

02 J Petanca 2020-2021

03 J Petanca 2020-2021

04 J Petanca 2020-2021

05 J Petanca 2020-2021

06 J Petanca 2020-2021

07 J Petanca 2020-2021

08 J Petanca 2020-2021

09 J Petanca 2020-2021

10 J Petanca 2020-2021

11 J Petanca 2020-2021

12 J Petanca 2020-2021