COPA CATALUNYA DE TENNIS TAULA PER A SORDS se celebrarà a la localitat de Sabadell el dia 24 de febrer de 2024 amb la col·laboració del CLUB ESPORTIU DE SORDS DE SABADELL.

LLOC:  TENNIS TAULA CAL BALSACH
              C/ DE MARIA DE BELL-LLOC, 35 Bjs
              08028 SABADELL

COMPETICIÓ: 24 DE FEBRER DE 2024
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 16 DE FEBRER DE 2024
INSCRIPCIÓ: GRATUÏTA

Per inscriure hauria de sol·licitar al Club pertanyent i tenir llicència esportiva en vigor.
Més informació i consulta podria contactar amb el Coordinador de la FESC a l’email: esportsord79@esportsord.cat