El 15 d’octubre de 2020 es va celebrar una assemblea general Ordinària i Extraordinària convocada per la FESC, aquestes dues assemblees s’han celebrat través de la plataforma ZOOM, des de l’oficina des de la Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC).

En aquesta ocasió, s’ha celebrat la reunió amb els presidents del club. Entre els temes tractats, les dificultats per rescatar les competicions a Catalunya a causa de les mesures restrictives derivades de la Covid-19