Atès el comunicat publicat avui per la Secretaria Generla de l’Esport i de l’Activitat Fisica (SGEAF) en relació a l’afectació del COVID-19 al esportiu, la Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC) comunica el següent:
S’ajornen totes les competicons de esports al territori català a pàrtir del dijuos 12 de març i amb una vigència mínima de 15 dies, revisable l’evolució de la situació epidemiològica amb l’objectiu de minimitzar el contagi.
L’evaluacio de la situació i les mesures que puguin ser arbitrades per les autoritats sanitàries determinaran l’adapció de recomanacions abdicionals.
Mès informació: