COMUNICAT DEL PRESIDENT DE LA FEDERACIO ESPORTIVA DE SORDS DE CATALUNYA

La informació que el dia 15 d’octubre està convocada l’Assemblea General Ordinària de la FESC i seguidament l’Assemblea General Extraordinària, aquestes dues assemblees es duran a terme a través de la plataforma ZOOM.