El dia 13 de desembre de 2023 va tenir lloc una reunió entre representants de diversos clubs esportius de Catalunya sobre el Circuit Català de Pàdel per a Sords 2024 a les nostres oficines de la FESC per tractar de les condicions i normes de la competició. El nou Comite de Padel, Felix Martin i el seu ajudant, Mariano Druetta exposen els objectius per a la nova temporada.