La Federació Esportiva de Sords de Catalunya presenta el calendari oficial del 43è CAMPIONAT ESPORTIU DE SORDS DE CATALUNYA a celebrar els dies 29 d’abril al 4 de juny de 2022 a la localitat de Mollet del Vallès (Valls Oriental) organitzat pel Club Esportiu de Sords de Mollet del Vallès amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i la Diputació de Barcelona.