NOTA DE PREMSA: Campiona de patinatge, sorda… i alumna d’FP amb la meitat del temps sense intèrpret

“Estic aquí per denunciar que no tinc intèrpret durant totes les hores que el necessito. I jo no vull perdre el temps”. L’Anna Iglesias té 18 anys i és sorda bilingüe, és a dir, que es comunica principalment a través de llengua de signes, que és la seva llengua materna, encara que també porta audiòfons i pot parlar. És una esportista d’elit, amb el seu club, el Patin Delta Prat, ha participat en nombroses competicions catalanes, espanyoles i europees de patinatge en línia, ha format part de la selecció catalana de la seva categoria, i ha guanyat un munt de medalles i trofeus contra patinadors oïdors. Un cop acabat el batxillerat, aquest any s’ha matriculat en el Cicle Formatiu de Gran Mitjà d’Activitats Esportives i Medi Ambient que oferta el CAR de Sant Cugat. El problema és que té 30 hores lectives setmanals, però l’administració només li proporciona 18 hores d’intèrpret.
“On són les altres hores que necessito? On està la igualtat del segle XXI? No entenc per què pel fet de ser sorda no tinc les mateixes oportunitats que els meus companys. Al CREDA [Centres de Recursos Educatius per a Discapacitats Auditius, que ara han passat a denominar-se SIAL: Suports Intensius a l’Audició i Llenguatge] del Vallès em diuen que no em poden donar més hores d’intèrpret, i que el que he de fer és esforçar-me per entendre’m amb els meus mestres i companys”. Així s’expressava l’Anna, amb l’ajuda d’un intèrpret, divendres passat davant del faristol del Parlament. “M’ofereixen un logopeda –afegia–, però jo ja sóc gran i sé parlar, no necessito un logopeda, el que necessito és un intèrpret per poder comunicar-me amb els meus mestres i companys”
Més informació aqui

Font: diarieducacio.cat

Please follow and like us: